دانلود کتاب تلخیص و شرح مثنوی خسرو و شیرین نظامی گنجوی اثر نظامی گنجوی

  • نویسنده : نظامی گنجوی
  • مترجم : منوچهر عدنانی
  • تعداد صفحه : 258
  • زبان : فارسی