دانلود کتاب تعالیم مغان اثر آر. سی. زنر

  • 2 ماه پیش
  • 95 بازديد

هدف این کتاب آن است که اصول عمده عقاید دین زرتشتی را به طور اجمال به خواننده عرضه بدارد. مراد نویسنده از اصول عمده عقاید ...