دانلود کتاب تاریخچه جاسوسی در جهان اثر ریچارد پلات

  • 2 ماه پیش
  • 93 بازديد

این کتاب شامل مواردی چون: تعریف جاسوس؛ انواع جاسوسی، شامل: جاسوسان دوران جنگ؛ جاسوسان دوجانبه؛ جاسوسی در محل کار؛ جاسوسی صنعتی؛ ابزارهای جاسوسی و ضدجاسوسی ...