دانلود کتاب رایگان - صفحه 3 از 63 - دانلود رایگان کتابهای نایاب pdf

دانلود کتاب ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ اثر دﮐﺘﺮ راﻣﯿﻦ ﺻﻤﺪی

 • نویسنده : دﮐﺘﺮ راﻣﯿﻦ ﺻﻤﺪي
 • 3 هفته پیش
 • 16 بازديد

ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ آذرﯾﻦ ۲۵% از ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎی آذرﯾﻦ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش آنﻫﺎ ﺣﺪود  ﻣﺎﮔﻤﺎ: ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬاب و داﻏﯽ ﮐﻪ از ذوب ﺳﻨﮓﻫﺎ در درون زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بینش اساطیری اثر داریوش شایگان

 • نویسنده : داریوش شایگان
 • 3 هفته پیش
 • 20 بازديد

این کتاب شامل ۴ فصل است: فصل اول و دوم کتاب به "بینش اساطیری" و "مبانی اساسی بینش اساطیری" پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان "مفهوم زمان در بینش اساطیری"، به موضوعاتی مانند زمان اساطیری، شکاف زمان، زمان در ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب پنج گفتار در زمینه ادب و تاریخ ایران اثر علی سامی

 • نویسنده : علی سامی، محمد شفیعی، ابوالحسن دهقان، مسعود فرزاد ، علی محمد مژده
 • 3 هفته پیش
 • 19 بازديد

در آغاز سال تحصیلی ۱۳۴۸-۴۷ دانشگاه پهلوی با اندیشه شناسانیدن بیشتر تاریخ و ادب ایران در آویخت. باین منظور از همکاران خود یاری خواست و استادان دانشگاه پهلوی را به عظمت این مهم آگاهی داد. هفته بعد ۸ تن از ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب شرح احوال و اشعار شاعران بی‌دیوان در قرن‌های ۳ و ۴ و ۵ هجری قمری اثر محمود مدبری

 • نویسنده : محمود مدبری
 • 3 هفته پیش
 • 27 بازديد

کهن ترین اشعار رسمی و عروضی فارسی مربوط به قرن سوم هجری هستند. به دلیل تشکیل دولتهای بزرگ ملی تعداد شاعران در قرن چهارم رو به افزایش گذاشت. قرن پنجم نیز از درخشان ترین ادوار شعر فارسی است. در این ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب قوانین السیاق اثر محمدکاظم شیبانی کاشانی

 • نویسنده : محمدکاظم شیبانی کاشانی
 • 3 هفته پیش
 • 16 بازديد

قوانین السیاق عنوان کتابی است از محمدکاظم شیبانی کاشانی که در ۲۲۵ صفحه و توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مالیه عمومی است

ادامه مطلب

دانلود کتاب نفت از آغاز تا به امروز اثر روابط عمومی و ارشاد وزرات نفت

 • نویسنده : روابط عمومی و ارشاد وزرات نفت
 • 3 هفته پیش
 • 20 بازديد

در کتاب سعی شده علاوه بر آشنایی مخاطبان با نفت و فرآورده‌های نفتی، وضع موجود صنعت نفت کشور بررسی و تشریح شود. اکتشافات نفت، خاستگاه نفت، جوشش نفت از دل زمین، حفاری، سفر نفت و گاز، پالایش و پخش، گاز، ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تحقیقات سرحدیه اثر میرزا جعفرخان مشیرالدوله

 • نویسنده : میرزا جعفرخان مشیرالدوله
 • 3 هفته پیش
 • 19 بازديد

این نسخه از روی نسخه اصلی نوشته شده و کاتب در پایان آن رقم کرده است: «برحسب فرمایش جناب مستطاب اجل اکرم افخم اعظم قوام‌الدوله العلیه العالیه وزیر امورخارجه ادام‌الله اقباله العالی این کتابچه سرحدیه دولت علیه ایران را مع ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تذکره هفت اقلیم (سه جلد) اثر امین احمد رازی

 • نویسنده : امین احمد رازی
 • 3 هفته پیش
 • 38 بازديد

هفت اقلیم تذکره ای تاریخی و جغرافیایی به فارسی تألیف امین احمد رازی (متوفی به سال ۱۰۰۲ق.) است که مؤلف در آن علاوه بر یادکرد شعرا و مشایخ هر اقلیم و منطقه، یادکرد تاریخ و جغرافیا و وجه تسمیه شهرها ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب انشای منیر اثر ابوالبرکات منیر لاهوری

 • نویسنده : ابوالبرکات منیر لاهوری
 • 4 هفته پیش
 • 28 بازديد

در صفحه نخست این نسخه این ابیات شیخ بهایی آمده: وصف کتاب مولانا جلال الدین رومی مثنوی مولوی معنوی هست قرآن در زبان پهلوی من چه گویم وصف آن عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب مثنوی در حجم اگر بودی چو چرخ در نگنجیدی درین زان ...

ادامه مطلب